+ 370 610 91091centrumeducatus@gmail.com

ASTROLOGIJA IR ASTROLOGAI

Astrologija užsiima kosminių kūnų daroma įtaka žemės gyvenimui tyrimu. Astrologija gyvavo nuo neatmenamų laikų. Istorikai mini periodą nuo 5000 iki 3000 metų iki mūsų eros. Raštiniai liudijimai priskiriami 700 metams iki mūsų eros. Astrologija užsiiminėjo tautelės, gyvenusios tarp Tigro ir Eufrato: šumeriai, akavai, chaldėjai babiloniečiai.

Astrologija buvo šių tautelių religija. Neabejotina, kad šias žinias jie paveldėjo iš dar senesnių tautų. Jų gyvenamojoje teritorijoje buvo rasta lentelių ir akmenų, ant kurių užrašyta, kokį poveikį dangaus kūnai daro Žemės pasauliui.

Astrologija išgyveno pakilimo ir kritimo laikus. Tai buvo susiję su visuomenės sąmoningumo vystymusi. Ne paslaptis, kad vystydamasi žmonija išgyvena priešingas proto, dvasingumo ir dorovingumo būsenas.

Astrologija užsiiminėjo didieji žmonijos protai. Ne veltui žmonės, išmanantys ir gerbiantys šį mokslą, vadinami įšventinti. Dauguma žymių visų laikų mokslininkų, turinčių pasaulinį pripažinimą, gausybe savo darbų skleidė pasauliui mokslą „apie planetų įtaką mūsų žemei“: Platonas, Hipokratas, Aristotelis, Dantė, Milteni, Pitagoras, Spenseris, Šekspyras, Gailėjo Galilėjus, Johanas Kepleris, Nikolajus Kopernikas, Klaudijus Ptolomėjus, Nostradamas ir daugelis kitų.

Astrologija buvo persekiojama nuo 1600 iki 1800 metų. Katalikų cerkvė paskelbė Astrologiją prietarais. Priežastis? Skirtingi požiūriai, nuomonės, kova dėl valdžios.

Sklaidydami žmonijos istorijos puslapius mes įsitikiname, kad atėję žmonės į valdžią įveda savo įstatymus, nustato prioritetus, meldžiasi savo dievams ir garbina savo herojus. Tai vyksta politikoje, visuomeniniame gyvenime, religijoje. Ne visada tiesa yra garbinga. Cerkvė, kaip ir kitos institucijos, daug kartų išgyveno pasidalijimą, teikė pranašams ir dievams skirtingus vardus, bet Visatos įstatymas, vadinamas Dievu, kaip buvo vienas visiems, taip ir liko.

Lyg patvirtindami tiesą „kaip danguje, taip ir žemėje“, sunkiomis gyvenimo minutėmis mes pakeliame akis į dangų – „Dieve, padėk!“. Ko mes prašome? Kas daro įtaką ar turi valdžią visam, kas vyksta žemėje? Kodėl kiekvieną dieną mes jaučiamės kitaip. Argi metų laikų kaita, vaisių derėjimas iš sėklų, kataklizmas vyksta pagal mūsų valią?! Tai kas gi Dievas, jei ne Kosminis Dėsnis arba kosminės įtakos,daromos planetai, kurioje gyvename, visumos dėsnis, kurio mes privalome laikytis, gerbti ir suvokti, kad taptume geresni, tyresni, teisingesni.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.